logo DPF
Medlem af Dansk Psykoterapeut- forening

Psykoterapi og rådgivning

Rikke Kosloff
foto af Rikke

Rikke Kosloff.

Uddannelse og arbejde - metode og kompetencer.

Eksamineret psykoterapeut på baggrund af 4-årig psykodynamisk uddannelse, hvor indholdet bygger på et psykodynamisk, analytisk, systemisk og eksistentielt grundlag fra Gråbrødre Instituttet.
Instituttet er evalueret og godkendt i henhold til ministerielle kvalitetskriterier. Uddannelsen er desuden godkendt af Dansk Psykoterapeut Forening.
Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening og arbejder i overensstemmelse med foreningens vedtagne regler, herunder overholdelse af tavshedspligten.

Har gennemført træningsforløb "Nærvær, neutral iagttagelse og meditation" ved Eva Hildebrandt og Hannah Jacobsen.

Har endvidere gennemført følgende kurser:

"DE USYNLIGE BØRN" ved Pia Reumert Wied. Kurset omhandlede for en stor dels vedkommende "misbrugssystemer", som ikke alene omfattede familier med incest, men også familier, hvor vold, alkohol- og medicinmisbrug skjules og ikke behandles. Under kurset har jeg fået indsigt i metoder til at kunne få øje på disse børn/unge og familier, fået redskaber til analyse af disse familier samt øvelse i at kunne foretage den svære samtale.

"TRAUMEHJERNEN" der omhandler grundlæggende teori bag traumatiserede børn, unge og voksne. Under kurset har jeg fået indsigt i nyere hjerneforskning vedrørende "Tilknytning og traumebaserede relationer" og tilknytningens betydning for at kunne indgå i relevante relationer. Kurset byggede på en forståelse af behandling, hvor destruktiv adfærd skal opfattes som personlighedens bedste måde at beskytte sig på.

"SKAM OG SKAMMENS VÆSEN". Hvilke faktorer der har betydning for udviklingen af skambaseret identitet. Skamfølelserne - skam og hjernen. Skam og nærvær. Skam og skyld. Skam som familiedynamik - forældre/barn/pædagog etc. Smertelig selvbevidsthed og medmenneskelighed. Foregribende intervention - positiv reformulering som intervention.

Ansat som psykoterapeut ved uddannelsesinstitutioner, hvor jeg samarbejder med de studerende, såvel unge og voksne, som af mange forskellige grunde kan have behov for et samtaleforløb.
Min målsætning er at kunne tilbyde de studerende m.fl. rammerne og støtten til, at de forstår sig selv, accepterer sig selv og dermed bliver bedre til at tage ansvar for sig selv.

Derudover er jeg privatpraktiserende psykoterapeut.
Jeg modtager løbende supervision og deltager i efteruddannelseskurser.

Rikke Kosloff, Kelleklintevej 22, 4490 Kalundborg. Tlf.: 60910430. Mail: rikke@rikkekosloff.dk